Thông báo sinh viên khóa 2017 đăng ký học Giáo dục Quốc phòng vào 2 đợt

Updated : 2018/02/26

Phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên khóa 2017 đăng ký học Giáo dục Quốc phòng vào 2 đợt :
Đợt 1: từ ngày 02/4/2018 – 28/4/2018
Đợt 2: từ ngày 03/5/2018 – 27/5/2018
Nếu sinh viên đăng ký phương tiện đi học tự túc thì tải mẫu đơn này rồi điền thông tin nộp cho Khoa xác nhận sau đó gửi về phòng Đào tạo trước ngày 15/3/2018.