Thông báo lịch phát bảng điểm cho sinh viên tốt nghiệp đợt I năm 2017

Updated : 2017/06/30


Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo cho các bạn sinh viên khóa tuyển sinh 2013 và các bạn sinh viên khóa cũ được xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2017 về lịch phát Bảng điểm tốt nghiệp, cụ thể như sau: 

- Thứ Năm ngày 29/6/2017: 

+ Buổi chiều (từ 14h00 đến 17h00): khoa Nhật - Hàn - Thái, khoa tiếng Nga

- Thứ Sáu ngày 30/6/2017: 

+ Buổi sáng (từ 8h00 đến 11h00):  khoa tiếng Anh

+ Buổi chiều (từ 14h00 đến 17h00): khoa Anh chuyên ngành, khoa Pháp, khoa Trung

     - Thứ Bảy ngày 01/7/2017:

            + Buổi sáng (từ 8h30 đến 11h30): khoa Sư phạm ngoại ngữ, khoa Quốc tế học và sinh viên khóa cũ.

 

Lưu ý: Khi đi nhận bảng điểm các bạn sinh viên mang theo CMND bản gốc, thẻ sinh viên.