Thông báo (V/v đi học và miễn học GDQP khóa tuyển sinh 2022)

Updated : 2022/10/25

1. Thông báo về việc đưa đón sinh viên hệ chính quy khóa tuyển sinh 2022 đi học GDQPAN xem chi tiết TẠI ĐÂY
2. Danh sách sinh viên đăng ký đi xe đưa đón của Nhà trường (Sinh viên các lớp chú ý đọc kỷ thời gian tập trung, thời gian xuất phát, SỐ XE) xem chi tiết TẠI ĐÂY
3. Quyết định cho phép sinh viên hệ chính quy khóa tuyển sinh năm 2022 được miễn học GDQP&AN. (Những sinh viên được miễn học liên hệ với phòng Kế hoạch - Tài chính để làm thủ tục rút lại tiền học phí GDQP&AN) xem chi tiết TẠI ĐÂY