Thông báo v/v lễ phát bằng tốt nghiệp cho học viên, sinh viên Đợt 1 năm 2023 của Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHĐN

Updated : 2023/07/14

Thông báo (V/v tham dự lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2023)

Sinh viên đã đạt tốt nghiệp đợt 1 năm 2023 và đăng ký nhận bằng trên sân khấu. Thời gian nhận NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP cụ thể từng khoa như sau:
BẢNG PHÂN CHIA THỜI GIAN NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2023
STT TÊN KHOA BUỔI THỜI GIAN NGÀY ĐỊA ĐIỂM
1 SPNN, Tiếng Anh CN, ThS, VLVH SÁNG 06h30 - 11h00 22/07/2023 Hội trường A,
trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN
2 Tiếng Anh, tiếng Nga CHIỀU 13h30 - 17h00 22/07/2023
3 Tiếng Pháp, tiếng Trung, NN&VH Nhật Bản SÁNG 06h30 - 11h00 23/07/2023
4 NN&VH Hàn Quốc, Thái Lan và QTH CHIỀU 13h30 - 17h00 23/07/2023

Thông báo (V/v Danh sách công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2023)

Sinh viên xem danh sách chi tiết TẠI ĐÂY

Thông báo (V/v tham dự lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2023)

Sinh viên đã đạt tốt nghiệp đợt 1 năm 2023 xem thông báo chi tiết TẠI ĐÂY 
Thời gian nhận PHIẾU NHẬN BẰNG cụ thể từng khoa như sau:

Ngày
Buổi
Thời gian
Tên khoa
20/07/2023
Sáng
08h00 – 09h00
Khoa tiếng Anh (Khóa cũ và các lớp 19CNACLC) và  Khoa tiếng Nga
09h00 – 10h00
Các lớp từ 19CNA01 đến 19CNA08 và
khoa tiếng Pháp
10h00 – 11h00
Khoa Sư phạm Ngoại ngữ và Khoa NN&VH Hàn Quốc
Chiều
14h00 – 15h00
Khoa tiếng Trung và tiếng Thái
15h00 – 16h00
Khoa Quốc tế học và Khoa tiếng Nhật
16h00 – 17h00
Khoa tiếng Anh chuyên ngành và học viên

Thông báo về việc đăng ký nhận bằng trên sân khấu đối với sinh viên, học viên đã đạt tốt nghiệp đợt 1 năm 2023

Sinh viên đăng ký nhận bằngtrên sân khấu (Đối với những sinh viên, học viên đã có kết quả ĐẠT tốt nghiệp đợt 1 năm 2023) đăng ký TẠI ĐÂY 
Thời gian đăng ký từ đây đến 17h00 ngày 04/07/2023
Mọi chi tiết nhắn tin trực tiếp vào zalo cô Huyền (SĐT: 0855244536), Phòng Tổ chức Hành Chính