Đào tạo hệ Chính Quy

Thông báo về kế hoạch tổ chức học GDQP&AN cho sinh viên khóa 2023, hình thức đào tạo chính quy

Sinh viên xem thông báo tại đây
Thời gian học:
+ Đợt 1: Từ ngày: 26/2/2024 – 22/3/2024 , gồm các sinh viên ngành: Ngôn ngữ Anh
+ Đợt 2: Từ ngày 25/3/2024 – 19/4/2024 , gồm các sinh viên ngành: Ngôn ngữ Trung, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Quốc tế học, Đông phương học, Thái Lan, Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm tiếng Pháp, Sư phạm tiếng Trung.
 
 

Các tin khác: