Thông báo cho các sinh viên khoá tuyển sinh 2012 đã đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp

Updated : 2016/05/09

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN thông báo cho các sinh viên khoá tuyển sinh 2012 đã đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp có nhu cầu nộp đơn xin hoãn xét tốt nghiệp nộp về Phòng Đào tạo trước thứ Sáu ngày 20/5/2016. (Tải mẫu đơn tại đường link: http://thongtindaotao.ufl.udn.vn/vie/thong-bao-khoa/tailieu_bieumau/page:2.html)