THÔNG BÁO: Đã có kết quả Khảo sát năng lực ngoại ngữ

Updated : 2016/05/05

THÔNG BÁO
Đã có kết quả Khảo sát năng lực ngoại ngữ bậc 2 (A2): tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Thái Lan; Bậc 3 (B1) tiếng Việt, tiếng Anh thi ngày 20/3/2016 và Bậc 4 (B2) tiếng Trung, tiếng Nga, tiếng Nhật, tiếng Pháp thi ngày 27/3/2016 tại trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN.
Thí sinh xem kết quả trực tiếp tại bảng thông báo của Nhà Trường