Thông báo nhận bằng tốt nghiệp đợt xét tốt nghiệp tháng 12/2015

Updated : 2016/01/27

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng mời các bạn sinh viên xét tốt nghiệp đợt 2 tháng 12/2015 về nhận bằng tốt nghiệp tại Phòng Đào tạo.
Khi đi nhớ mang theo bản sao công chứng CMND và CMND gốc để đối chiếu.
Mọi chi tiết liên hệ số điện thoại: 0511.3699.335