Thông báo về chứng nhận đợt Khảo sát năng lực ngoại ngữ ngày 26, 27/9/2015

Updated : 2015/12/08

Đã có chứng nhận đợt Khảo sát năng lực ngoại ngữ ngày 26, 27/9/2015 tại trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHĐN cho các cấp độ tiếng Anh bậc 3 (B1), tiếng Anh bậc 4 (B2), tiếng Anh bậc 5 (C1).
Mời các thí sinh đến nhận chứng nhận tại phòng Đào tạo, bộ phận tiếp sinh viên.
Lưu ý: Khi đi đem theo CMND hoặc thẻ sinh viên để kiểm tra thông tin