Giới thiệu

Phòng Đào tạo

Thông tin liên hệ:
 
Văn phòng:    
* Cơ sở 1:  131 Lương Nhữ Hộc, Quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng
- Hệ chính quy: H.103A & H.103B
- Hệ VHVL: H.106                   
* Cơ sở 2: 41 Lê Duẩn, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
 
Điện thoại: (+ 84.236) 3699335- 3699321.

Email: daotao@ufl.udn.vn

 

Chức năng Phòng Đào tạo là tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng chiến lược phát triển các hệ đào tạo đại học và sau đại học; nghiên cứu xây dựng mục tiêu, quy mô, phương thức đào tạo, cơ cấu ngành nghề và đề xuất mở các mã ngành đào tạo mới; trực tiếp phụ trách các Đề án liên quan đến đào tạo; chủ trì thực hiện công tác tuyển sinh, chiêu sinh các hệ đào tạo do Trường quản lý; xác định các ngành và chỉ tiêu đào tạo hàng năm. Phối hợp với các Khoa chuyên môn phân công giảng dạy, quản lý chất lượng của các hệ đào tạo do Nhà trường cấp bằng. Theo đó, Phòng Đào tạo có các nhiệm vụ sau:
 
 
1. Xây dựng, triển khai kế hoạch giảng dạy như lập thời khóa biểu, bố trí phòng học, điều hành lịch trình giảng dạy - học tập… Quản lý chất lượng các hệ đào tạo đại học, sau đại học thông qua việc sắp xếp lịch thi; phối hợp với Phòng KT&ĐBCLGD tổ chức thi kết thúc học phần, tốt nghiệp, học lại, thi lại. Trực tiếp quản lý và nghiên cứu các biện pháp để nâng cao chất lượng đào tạo. Thường trực các Hội đồng: Thực tập tốt nghiệp, cuối khóa, xét công nhận tốt nghiệp các hệ đào tạo.
 
2. Xây dựng và phổ biến các quy định, quy chế về đào tạo; phối hợp với Phòng Thanh tra – Pháp chế kiểm tra giám sát hoạt động giảng dạy - học tập, kiểm tra đánh giá, thực hiện thống kê giờ giảng và đề nghị thanh toán giờ giảng cho giảng viên (GV).
 
3. Giám sát, phối hợp với các Khoa kiểm tra việc thực hiện thời khóa biểu và lịch trình giảng dạy của GV. Tổng hợp và tham mưu các hoạt động ngoại khóa phục vụ đào tạo của các đơn vị. Chủ trì tổ chức các hoạt động ngoại khóa chuyên môn cấp Trường.
 
4. Quản lý và lưu trữ toàn bộ hồ sơ đào tạo, kết quả học tập của SV, HV các hệ đào tạođại học, sau đại học của Trường; thực hiện công tác văn thư - lưu trữ và thống kê phục vụ công tác quản lý của Phòng và của Trường; sao, cấp bảng điểm học tập cho SV, HV; chuẩn bị hồ sơ về kết quả học tập để xét tốt nghiệp; chuyển trường, thôi học, ngừng học, tiếp tục học; bảo lưu kết quả học lại, thi lại, xét học vụ các hệ đào tạo thuộc Trường quản lý.
 
5. Lập hồ sơ, đề xuất mua phôi bằng, chứng chỉ và in bằng tốt nghiệp các hệ đào tạo; làm các thủ tục cấp chứng chỉ bồi dưỡng, khảo sát năng lực ngoại ngữ SV theo quyết định công nhận của Hiệu trưởng; xác minh tính hợp pháp về văn bằng, chứng chỉ của SV, HV thuộc Trường quản lý khi có yêu cầu. Chủ trì lễ tổng kết và cấp bằng, chứng chỉ, lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp, lễ khai giảng năm học; phối hợp với Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế cấp chứng nhận, xác nhận cho các cá nhân tham dự các hội thảo, tọa đàm do Nhà trường phối hợp với các đơn vị quốc tế tổ chức.
 
6. Quản lý hành chính về giáo vụ và học vụ các hệ đào tạo của Trường theo đúng các quy chế về đào tạo do Bộ GD&ĐT, Đại học Đà Nẵng ban hành; tập hợp, thống kê và xử lý các thông tin về giáo vụ và học vụ. Trên cơ sở đề nghị của Khoa, làm thủ tục mời các cán bộ, GV ở cơ quan, đơn vị ngoài Trường tham gia giảng dạy theo quy định của Đại học Đà Nẵng.
 
7. Trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ năm học, làm tốt công tác tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức các hoạt động kiến tập, thực tập, học giáo dục quốc phòng của SV đúng qui định của Bộ GD&ĐT và phù hợp với điều kiện thực tế của Nhà trường.
 
8. Tổ chức thực hiện công tác hành chính: Lập các biểu bản về giáo vụ, lên thời gian biểu năm học; theo dõi thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập, kiểm tra; tổng hợp, đánh giá kết quả đào tạo, chất lượng đào tạo và làm báo cáo định kỳ theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên; quản lý dữ liệu liên quan đến quá trình đào tạo; phối hợp triển khai thực hiện việc lấy ý kiến của SV, HV về chương trình đào tạo. Cung cấp đầy đủ và kịp thời mọi thông tin có liên quan đến GV và SV trên trang Đào tạo của Website Trường.
STT Họ tên Ngạch Chức vụ Email
1 Nguyễn Hữu Bình Giảng viên Trưởng phòng nbbinh@ufl.udn.vn
3 Hoàng Như Quỳnh Chuyên viên chính Phó trưởng Phòng hnquynh@ufl.udn.vn
4 Huỳnh Lê Minh Châu Chuyên viên chính Phó trưởng Phòng hlmchau@ufl.udn.vn
5 Nguyễn Phan Phương Thảo Giảng viên Phó trưởng Phòng nppthao@ufl.udn.vn
6 Nguyễn Nữ Ánh Hồng Chuyên viên   nnahong@ufl.udn.vn
7 Phan Thị Thanh Lâm Chuyên viên   pttlam@ufl.udn.vn
8 Bùi Thị Thu Trúc Chuyên viên   btttruc@ufl.udn.vn
9 Hồ Thị Nga Chuyên viên   htnga@ufl.udn.vn
10 Đinh Thị Thu Thảo Chuyên viên   dttthao@ufl.udn.vn
11 Hà Xuân Phong Chuyên viên   hxphong@ufl.udn.vn
12 Phan Nguyên Vũ Chuyên viên   pnv@ufl.udn.vn
13 Lê Văn Hào Chuyên viên   lvhao@ufl.udn.vn
14 Nguyễn Thị Luyến Chuyên viên   ntluyen@ufl.udn.vn
15 Nguyễn Đình Duy Chuyên viên   ndduy@ufl.udn.vn
16 Nguyễn Duy Thọ Chuyên viên   ndtho@ufl.udn.vn