Danh sách dự thi, lịch thi và hiệu lệnh thi kỳ thi tuyển sinh hệ VLVH 28.10.2018 tại Đà Nẵng

Updated : 2018/10/24


 
 
Lưu ý:   
- Thí sinh xuất trình CMND hoặc giấy tờ  tuỳ thân có ảnh
            - Thí sinh không được mang điện thoại và các phương tiện thu phát ...  vào khu vực thi.
                - Thí sinh không được sử dụng bút chì, bút đỏ và bút xóa trong bài thi