Danh sách thi và hiệu lệnh thi kỳ thi tuyển sinh đại học bằng hai hệ vlvh 5-2017

Updated : 2017/05/17


DANH SÁCH THI VÀ HIỆU LỆNH THI KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC BẰNG HAI HỆ VLVH
Thời gian: Sáng Chủ Nhật, ngày 21/5/2017
Địa điểm: Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN, 131 Lương Nhữ Hộc, Q.Cẩm Lệ, TP.ĐN
Lưu ý:   
- Thí sinh xuất trình CMND hoặc giấy tờ  tuỳ thân có ảnh
            - Thí sinh không được mang điện thoại và các phương tiện thu phát ...  vào khu vực thi.
            - Thí sinh không được sử dụng bút chì, bút đỏ và bút xóa trong bài thi.
 
Thí sinh xem danh sách thi tại đây
Thí sinh xem Hiệu lệnh thi tại đây