Mô tả chương trình đào tạo 2021

Updated : 2022/06/27


STT Ngành Chuyên ngành CTĐT2021
      CQ VLVH
1 Sư phạm tiếng Trung Quốc   Xem  
2 Sư phạm tiếng Pháp   Xem  
3 Sư phạm tiếng Anh Sư phạm tiếng Anh Xem  
4   Sư phạm tiếng Anh bậc tiểu học    
5 Ngôn ngữ Trung Quốc Tiếng Trung thương mại Xem Xem
6   Tiếng Trung Quốc Xem  
7   Tiếng Trung Quốc CLC Xem  
8   Tiếng Trung du lịch Xem  
9 Ngôn ngữ Thái Lan   Xem    
10 Ngôn ngữ Pháp Tiếng Pháp Xem Xem
11   Tiếng Pháp truyền thông & sự kiện Xem  
12   Tiếng Pháp du lịch Xem  
13 Ngôn ngữ Nhật   Xem  
14 Ngôn ngữ Nhật CLC   Xem  
15 Ngôn ngữ Nga Tiếng Nga Xem  
16   Tiếng Nga du lịch Xem  
17 Ngôn ngữ Hàn Quốc   Xem  
18 Ngôn ngữ Hàn Quốc CLC   Xem  
19 Ngôn ngữ Anh Tiếng Anh Xem Xem
20   Tiếng Anh CLC Xem  
21   Tiếng Anh truyền thông Xem  
22   Tiếng Anh thương mại Xem  
23   Tiếng Anh thương mại CLC Xem  
24   Tiếng Anh du lịch Xem  
25   Tiếng Anh du lịch CLC Xem  
26 Đông phương học   Xem  
27 Đông phương học CLC   Xem  
28 Quốc tế học   Xem  
29 Quốc tế học CLC   Xem  
30 Tiếng Việt & Văn hóa Việt Nam   Xem