Thông báo hoãn kỳ thi thi khảo sát năng lực tiếng Anh ngày 14-15/9/2019

Updated : 2019/09/09


Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng xin thông báo đến các thí sinh đăng ký thi khảo sát năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ngày 14-15 tháng 9 năm 2019 cụ thể như sau:
-         Không tổ chức thi vào ngày 14-15/9/2019
-         Lý do: số lượng thí sinh đăng ký thi không đảm bảo đủ điều kiện để tổ chức.
Nhà trường thông báo cho thí sinh đăng ký thi ngày 15 tháng 9 năm 2019 liên hệ nhà trường qua số điện thoại Phòng Đào tạo: 0236.3699335 hoặc Phòng KHTC: 0236.3699336 để nhận lại lệ phí thi hoặc chuyển sang đợt thi ngày 05-06 tháng 10 năm 2019.