Danh sách thi tốt nghiệp, bậc đại học hình thức vừa làm vừa học, kỳ thi ngày 09/10/2016

Updated : 03/10/2016

 

Thời gian: sáng 7h00 có mặt, chiều 13h00 có mặt

Địa điểm: Trường Đại học Ngoại ngữ, 131 Lương Nhữ Hộc, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
 
Lưu ý:   
- Thí sinh xuất trình CMND hoặc giấy tờ  tuỳ thân có ảnh
            - Thí sinh không được mang điện thoại và các phương tiện thu phát ...  vào khu vực thi
- Thí sinh không được sử dụng bút chì, bút đỏ và bút xóa trong bài thi