Thông báo lịch thi tốt nghiệp các lớp VLVH tại ĐH Ngoại ngữ & ĐH Quảng Nam

Updated : 2017/05/03


Thực hiện kế hoạch đào tạo của các lớp hình thức vừa làm vừa học của Trường Đại học Ngoại ngữ. Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp như sau:
1. Địa điểm: Trường Đại học Quảng Nam, số 102 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
                   Trường Đại học Ngoại ngữ, số 131 Lương Nhữ Hộc, TP. Đà Nẵng 
2. Thời gian: Chủ Nhật, ngày 14/5/2017
                  Ghi chú: Học viên theo dõi danh sách thi & hiệu lệnh thi trước ngày thi 2 ngày trên website http://thongtindaotao.ufl.udn.vn/
                               Mọi chi tiết xin liên hệ: 0263.3699321