Thông báo tuyển sinh đại học bằng hai hệ VLVH Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng đợt 2 năm 2016

Updated : 29/08/2016

Thông báo tuyển sinh đại học bằng hai hệ VLVH tại Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN
Thông báo tuyển sinh đại học bằng hai hệ VLVH tại TTĐT - Trường Đại học Khánh Hòa
Thông báo tuyển sinh đại học bằng hai hệ VLVH tại TTGDTX tỉnh Gia Lai
Thông báo tuyển sinh đại học bằng hai hệ VLVH tại TTGDTX tỉnh Bến Tre
Thông báo tuyển sinh đại học bằng hai hệ VLVH tại Trường CĐ Kỹ thuật - Công nghiệp Quảng Ngãi
Thông báo tuyển sinh đại học bằng hai hệ VLVH tại Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
Thông báo tuyển sinh đại học bằng hai hệ VLVH tại Trường Đại học Quảng Nam