Danh sách sinh viên đăng kí đi xe trường học GDQP-AN -- ĐỢT 1 (từ ngày 03/4/2017 đến ngày 28/4/2017)

Updated : 2017/03/27


Sinh viên các khoa: Khoa Nhật - Hàn - Thái, Khoa tiếng Pháp, Khoa tiếng Nga, Khoa Quốc tế học, Khoa tiếng Trung đi học GDQP-AN trong đợt 1 (từ ngày 03/4/2017 đến ngày 28/4/2017) theo dõi danh sách đi học bằng phương tiện đưa đón của nhà trường (xe 45 chỗ).
Lưu ý:
* Ngày đi: 
- Sinh viên tập trung tại Trường ĐH Ngoại ngữ - 131 Lương Nhữ Hộc - vào lúc 12h00 ngày 02/4/2017
- Sinh viên có tên ở nhóm xe số nào, thì tập trung phía trước xe đó (có tất cả 07 xe, số thứ tự xe có gắn ở đầu mỗi xe)
- Cán bộ phòng Đào tạo và cán bộ Khoa điểm danh sinh viên trước khi lên xe. Sinh viên không có tên trong danh sách đăng kí sẽ không được sử dụng phương tiện của nhà trường.
* Ngày về:
- Sinh viên tập trung tại trước cổng Trung tâm GDQP-AN Đà Nẵng vào lúc 13h00 ngày 28/4/2017. 
- Sinh viên có tên ở nhóm xe số nào, thì tập trung phía trước xe đó (có tất cả 07 xe, số thứ tự xe có gắn ở đầu mỗi xe)
- Cán bộ phòng Đào tạo và cán bộ Khoa điểm danh sinh viên trước khi lên xe. Sinh viên không có tên trong danh sách đăng kí sẽ không được sử dụng phương tiện của nhà trường.
 
Sinh viên xem danh sách tại đây