Thông báo đăng ký xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy đợt tháng 6/2017

Updated : 2017/02/15


Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng thông báo cho sinh viên hệ hệ chính quy đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 6/2017 nộp hồ sơ về Phòng Đào tạo trước thứ Ba ngày 04/4/2017. Hồ sơ gồm: 
- Đơn xin xét TN (tải mẫu đơn tại thongtindaotao.ufl.udn.vn (mục Đại học hệ Chính quy - Biểu mẫu)
- Chứng nhận/chứng chỉ CĐR Ngoại ngữ chuyên môn (bản photo công chứng).
- Chứng nhận/chứng chỉ CĐR Ngoại ngữ hai (bản photo công chứng).
- Chứng nhận/ chứng chỉ CĐR Ngoại ngữ (dành cho sinh viên Khoa Quốc tế học) (bản photo công chứng).
- Chứng chỉ Giáo dục thể chất (bản photo công chứng).
- Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng (bản photo công chứng).
Sinh viên khóa tuyển sinh 2013 không nộp hồ sơ xét tốt nghiệp.
 
Lưu ý: khi đi mang theo chứng nhận/chứng chỉ gốc và CMND để đối chiếu.
Mọi thông tin liên hệ số điện thoại: Phòng Đào tạo 026 3 699.335