Danh sách thi khảo sát năng lực tiếng Anh ngày 02.4.2017 tại trường Đại học Ngoại ngữ

Updated : 2017/03/29


"Địa điểm thi: Trường Đại học Ngoại ngữ -ĐHĐN, 131 Lương Nhữ Hộc, Tp. Đà Nẵng
Thời gian thi: Sáng 7h00p, ngày 02.04.2017 thí sinh có mặt tại phòng thi
                       Chiều 13h30, ngày 02.04.2017 thí sinh có mặt tại phòng thi
 
Lưu ý:     
            - Thí sinh xuất trình thẻ sinh viên (bắt buộc), CMND hoặc giấy tờ  tuỳ thân có ảnh
            - Thí sinh không được mang điện thoại và các phương tiện thu phát ...  vào khu vực thi.
- Thí sinh  mang theo bút chì (2B, 6B,...), tẩy để làm bài thi trắc nghiệm
 
- Thí sinh không được sử dụng bút chì, bút đỏ và bút xóa trong bài thi Viết."