Thông báo sinh viên hệ CQ đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 12/2016

Updated : 2016/09/09


Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng thông báo cho sinh viên hệ CQ đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 12/2016 nộp hồ sơ về Phòng Đào tạo trước thứ Hai ngày 31/10/2016. Hồ sơ gồm: 
- Đơn xin xét TN (tải mẫu đơn tại thongtindaotao.ufl.udn.vn/ (mục Đại học hệ Chính quy - Biểu mẫu)
- Chứng nhận/chứng chỉ CĐR Ngoại ngữ chuyên môn
- Chứng nhận/chứng chỉ CĐR Ngoại ngữ hai
- Chứng chỉ Giáo dục thể chất
- Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng (bản photo công chứng).
 
Lưu ý: khi đi mang theo chứng nhận/chứng chỉ gốc để đối chiếu
Mọi thông tin liên hệ số điện thoại: Phòng Đào tạo 0511 3699.335