Thông báo thời hạn nộp lệ phí thi cấp chứng chỉ quốc gia năng lực tiếng Anh

Updated : 2019/04/01


Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng thông báo thời hạn nộp lệ phí thi cấp chứng chỉ quốc gia năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam cụ thể như sau:
- Thời gian thi: Ngày 07/4/2019
- Bài thi bậc: 2, 3, 4, 5
- Hạn cuối nộp lệ phí: trước 17h00 ngày 02/4/2019