Thông báo về việc sinh viên khoá tuyển sinh 2013 nộp minh chứng các chứng chỉ năng lực ngoại ngữ Quốc tế

Updated : 2017/02/28


                                              THÔNG BÁO 

Về việc sinh viên khoá tuyển sinh 2013 nộp minh chứng các chứng chỉ năng lực ngoại ngữ Quốc tế

 

Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo cho các sinh viên khoá tuyển sinh năm 2012 nộp chứng chỉ Quốc tế công nhận trình độ năng lực ngoại ngữ tương đương với các cấp độ chuẩn đầu ra theo quy định để làm điều kiện xét tốt nghiệp ra trường, cụ thể như sau:

- Sinh viên nộp bảng photo công chứng các loại chứng chỉ trên (khi đi mang theo chứng chỉ gốc để đối chiếu)

- Hạn cuối:  thứ Hai ngày 28/03/2017  

- Địa điểm nộp: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Ngoại ngữ, 131 Lương Nhữ Hộc, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng. Số điện thoại liên hệ: 0236 3 699 335

Lưu ý: Sinh viên khóa tuyển sinh 2013 đã đạt chuẩn đầu ra các kỳ khảo sát năng lực do nhà trường tổ chức không cần nộp chứng nhận.